Zásady ochrany osobných údajov

Naša spoločnosť casinozodiac-sk.click si veľmi váži ochranu Vašej súkromia a bezpečnosť Vašich osobných údajov. Sme si vedomí dôležitosti dodržiavania všetkých právnych noriem a zákonov súvisiacich s ochranou osobných údajov v online prostredí. V tejto Ochrane osobných údajov nájdete informácie o tom, aké osobné údaje zbierame, ako ich používame a zdieľame, ako ich uchovávame a ako ochraňujeme svojich používateľov. Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali túto Ochranu osobných údajov a uistili sa, že rozumiete a súhlasíte s našimi postupmi a pravidlami.

Zbieranie osobných údajov

Pri poskytovaní našich služieb môžeme od Vás zbierať rôzne typy osobných údajov, ktoré môžu zahŕňať (ale nie sú obmedzené na) Vaše meno, e-mailovú adresu, kontaktné údaje a informácie o Vašom používaní našich služieb.

Naše stránky môžu tiež zbierať automaticky určité informácie o Vašom zariadení, ako napríklad IP adresa, typ prehliadača, používaný operačný systém a informácie o Vašom používaní našich služieb. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom súborov cookies a podobných sledovacích technológií.

  • Zbierané údaje:
  • meno a priezvisko
  • emailová adresa
  • kontaktné údaje
  • informácie o používaní služieb

Zbieranie týchto údajov nám pomáha prispôsobiť naše služby Vašim potrebám a zlepšovať ich kvalitu.

Používanie a zdieľanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré od Vás zbierame, môžeme používať na nasledovné účely:

  • Poskytovanie, správu a zlepšovanie našich služieb.
  • Komunikácia s Vami ohľadom Vašich otázok, požiadaviek a sťažností.
  • Personalizácia a prispôsobovanie obsahu a reklám na našich stránkach.
  • Zabezpečenie bezpečnosti a integrity našich služieb a ochrana práv a majetku spoločnosti.

Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami bez Vášho vedomia a súhlasu, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon alebo naša spoločnosť za to dostane súhlas od Vás. Môžeme však zdieľať anonymizované alebo agregované štatistické údaje s tretími stranami za účelom analýz a zlepšovania našich služieb.

Uchovávanie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie účelov, pre ktoré boli zbierané, pokiaľ nie je stanovené inak platnými právnymi normami. Zabezpečujeme primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zneužitím, stratou, poškodením alebo zničením.

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je našou najvyššou prioritou, avšak nemôžeme garantovať absolútnu bezpečnosť týchto údajov vo všetkých situáciách. V prípade, že zistíme alebo sa dozvieme o akomkoľvek porušení bezpečnosti týkajúcom sa Vašich osobných údajov, vás budeme primerane informovať, ako aj príslušné orgány, v súlade s platnými právnymi normami.