Podmienky používania

1. Úvod

Tieto podmienky používania upravujú vaše používanie webovej stránky casinozodiac-sk.click. Používaním tejto stránky súhlasíte s týmito podmienkami v plnom rozsahu. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nepoužívajte túto stránku.

2. Duševné vlastníctvo

Všetky obsiahnuté materiály na tejto webovej stránke, vrátane textu, grafiky, loga, ikony, obrázky, audio súbory, video súbory a software, sú duševným vlastníctvom casinozodiac-sk.click a sú chránené autorskými právami. Nesmie sa používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu od casinozodiac-sk.click.

Vyhradzujeme si právo na zmenu obsahu na tejto webovej stránke a pridanie nových služieb alebo funkcií.

  • Povolenie na používanie: casinozodiac-sk.click vám poskytuje obmedzené, neexkluzívne, neprivátne a revokovateľné povolenie na prístup a používanie tejto webovej stránky. Toto povolenie je určené len pre osobnú, nekomerčnú účasť na tejto stránke. Nesmie sa používať pre žiadne iné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu od casinozodiac-sk.click.
  • Obmedzenia: Nesmie sa zneužívať ani poškodiť túto webovú stránku ani jej obsah. Nesmie sa používať žiadne automatizované alebo robotické prostriedky na prístup k tejto stránke, okrem výslovne schválených od casinozodiac-sk.click.

Po ukončení používania tejto stránky alebo po zániku tohto povolenia sú povinní zničiť akékoľvek obsiahnuté materiály, ktoré ste stiahli alebo vytlačili z tejto stránky.

3. Obmedzenia zodpovednosti

Táto webová stránka je poskytovaná 'ako je' a 'ako je dostupná'. Nič v tejto webovej stránke nie je garantované a všetky vyjadrenia a záruky, či už vyhlásené alebo implicitné, sú vylúčené v najväčšej možnej miere povolené podľa platného práva. casinozodiac-sk.click sa nezodpovedá za akékoľvek stratené alebo poškodené údaje, zisky alebo reputáciu vzniknuté používaním alebo nedostupnosťou tejto stránky.

  • Záležitosť s tretími stranami: casinozodiac-sk.click nie je zodpovedný za akékoľvek porušenie vašich práv od tretích strán alebo iného používateľa tejto stránky.
  • Odkazy na tretie strany: Táto stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú vlastnené alebo ovládané casinozodiac-sk.click. casinozodiac-sk.click nemá kontrolu nad týmito stránkami a nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah ani za akékoľvek straty alebo škody spôsobené ich používaním.

4. Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú dôležité pre nás. Všetky informácie, ktoré od vás získame, budú spracované v súlade s našou Zásadou ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte našu Zásadu ochrany osobných údajov.

  • Upozornenie: Táto webová stránka môže používať rôzne technológie na získavanie a uchovávanie informácií od vás alebo o vás. Tieto technológie môžu zahŕňať súbory cookie, webové značky, pixelové značky a iné technológie na monitorovanie a zber informácií. Pre viac informácií si prečítajte našu Zásadu ochrany osobných údajov.